BL Glas og Alufacader A/S
BL Glas og Alufacader A/S

Solafskærmede ruder

Brugen af disse får indeklimaet til at blive bedre. Solens lys og energi trænger ikke gennem ruden.
De solafskærmende glas monteres som det yderste lag i termorude og glasset er enten gennemfarvede eller belagt med et eller flere lag metal.


 

I nogle glastyper er lysgennemgangen meget høj og ruderne absorberer solens varme, så der bliver en behagelig temperatur inden døre.

ANTELIO er et belagt, solvarmereflekterende glas. De forskellige varianter af glasset gør at man kan vælge, i hvilken grad solen skal afskærmes, og hvordan det indstrømmende lys skal opleves.
Ved at vende den belagte side enten indad eller udad kan man variere refleksionen i glassets overflade.

 

PARSOL er et gennemfarvet solafskærmende glastype. Glasset anvendes, når man vil undgå de lysreflekser, der opstår i belagte solafskærmende glastyper.

Med Parsol kan man opnå markante farver i vinduer eller hele glasfacader.

COOL-LITE er et glasbelagt, solvarmereflekterende glas, som er meget anvendeligt i glasfacader. Ud over at reflektere solvarmen kan det give facaden et ensartet udseende.

Glasset findes med mange forskellige lystransmissioner, noget der er nærmest enestående på markedet.

COOL-LITE SKN 172 er et nyt solafskærmende energiglas i COOL-LITE K sortimentet. Med SKN 172 har vi nu en højere lystransmission kombineret med en god solvarmeafskærmning og varmeisolering.

Den ultratynde SKN belægning bevirker tillige, at glasset er væsentligt mindre spejlende end almindeligt floatglas.

 

COOL-LITE K KLAR er et solafskærmende og varmeisolerende floatglas. Glasset er påført en helt klar og ikke spejlende belægning, der dels nedsætter solvarmetilførslen og samtidig reducerer varmetabet gennem vinduet.

Glasset er helt klart at se på og kan derfor også anvendes som solafskærmende glas i boliger.

COOL-LITE K er et glas, som er både lavemissivt (lavenergiglas) og solvarmereflekterende. I lokaler, hvor der i dagens løb er et stort varmetilskud fra maskiner, belysning, mennesker og solen, skærmer COOL-LITE K for solens varmestråler.

Samtidig betyder glassets meget lave U-værdi, at varmetabet om natten holdes på et særdeles lavt niveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som et alternativ til solafskærmende glas kan der indbygges persienner imellem glaslagene, men altid med lavemissionsbelægningen bag persiennen, disse giver mulighed for at kontrollere solafskærmningen.

PARSOL + COOL-LITE KS er en glaskombination i form af en termorude, som om dagen afskærmer for solvarmen og om natten holder varmetabet på et meget lavt niveau.

Ved at montere det gennemfarvede PARSOL-glas yderst i termoruden undgås kraftige lysreflekser, og vinduet/glaspartiet får en intensiv farve.

BL Glas og Alufacader A/S   |   Marievangsvej 51 |   4200 Slagelse   |   Tlf: 5850 0728   |   Fax: 5852 7524  I  CVR-nr: 28853092